Podloubí v levé části náměstí
Podloubí v levé části náměstí
 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Název subjektu
Úplný název povinného subjektu.
2. Důvod a způsob založení povinného subjektu
včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.
3. Organizační struktura MEBYS Trutnov s.r.o.
Popis vnitřní organizační struktury povinného subjektu.
4. Kontaktní spojení
Kontaktní údaje povinného subjektu.
4.1 Kontaktní poštovní adresa subjektu
Strukturovaná kontaktní adresa povinného subjektu určená k doručování poštovních zásilek.
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Adresa všech úřadoven (pracovišť) povinného subjektu určených pro osobní návštěvu.
4.3 Úřední hodiny a vyjímky
Úřední hodiny všech úřadoven (pracovišť) povinného subjektu určených pro osobní návštěvy.
4.4 Telefonní čísla
Telefonní čísla povinného subjektu, případně jeho vnitřních útvarů a pracovišť.
4.5 Čísla faxu
Čísla faxu povinného subjektu, případně jeho vnitřních útvarů a pracovišť.
4.6 Adresa internetové stránky
Elektronická adresa oficiálních internetových stránek povinného subjektu s hypertextovým odkazem.
5. Případné platby lze poukázat
Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti ve prospěch povinného subjektu.
6. IČ subjektu
Identifikační číslo povinného subjektu (IČ)
7. DIČ subjektu
Daňové identifikační číslo povinného subjektu (DIČ)
8. Stahování souborů
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
Seznamy hlavních dokumentů povinného subjektu koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být podle zákona poskytnuty.
9. Žádost o poskytnutí informace
Místo a způsob, jak získat příslušné informace.
10. Příjem žádostí a dalších podání 
Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.
11. Předpisy (Provozní řády)
11.1 Nejdůležitější používané předpisy
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu.
12 Sazebník úhrad 2014
Sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem a s tím spojených služeb.
13. Výroční zprávy 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006
14. Žádosti o informace: 2014
Zveřejnění informací povinného subjektu podle § 5odst. 3 zákona.
Další informace je možno najít na těchto internetových stránkách :
http://www.centralni-adresa.cz/ - Centrální adresa státní správy
http://www.kr-kralovehradecky.cz/ - Královehradecký kraj
http://www.mvcr.cz/sbirka - Sbírka zákonů a mezinárodních smluv