Podloubí v horní části Krakonošova náměstí
Podloubí v horní části Krakonošova náměstí
 

Online přístup

(dokument ke stažení - online přístup ve formátu pdf)
 
ONLINE PŘÍSTUP NABÍZÍ PŘÍMÝ PŘEHLED O DOMĚ A BYTECH

V rámci dalšího zkvalitnění klientských služeb nabízíme od ledna 2011 online aplikaci, která výboru SVJ umožňuje přímo prohlížet aktuální údaje o všech bytech a o celém domě.
 

ONLINE přístup z úrovně majitele objektu
- výbor SVJ má přístup k údajům za všechny byty v objektu a za celý objekt
- přístup do aplikace pro výbor SVJ je zajištěn přes unikátní heslo, které je náhodně generováno systémem a je nezaměnitelné s jinými majiteli objektů.
 

Díky tomuto přístupu:

a) má výbor SVJ okamžitý přehled zejména o předpisech a platbách jednotlivých uživatelů bytů, dále o pasportech bytů, odečtech bytových měřidel, počtech osob v bytech apod.

b) může výbor SVJ lépe komunikovat se všemi svými členy, protože může do aplikace vkládat dokumenty, týkající se celého domu - např. stanovy SVJ, vnitřní směrnice SVJ, zápisy ze shromáždění SVJ, domovní řád, informace o plánovaných opravách aj.

c) může výbor SVJ lépe komunikovat se správcem a zadávat mu své požadavky
 
 

ONLINE přístup z úrovně uživatele bytu
- uživatel bytu má přístup k údajům jen a pouze za svůj byt
- přístup do aplikace pro uživatele bytu je zajištěn přes unikátní heslo, které je náhodně generováno systémem a je nezaměnitelné s jinými uživateli bytů.
 

Díky tomuto přístupu:

a) má uživatel bytu okamžitý přehled zejména o aktuálním předpisu a svých platbách, dále pasportu bytu, odečtech bytových měřidel, počtech osob v bytě apod.

b) může mít uživatel bytu rychlý přístup ke všem dokumentům, týkajícím se celého domu, které do aplikace umístí výbor SVJ

c) může uživatel bytu lépe komunikovat se správcem - např. nahlásit změnu počtu osob, požádat o úpravu záloh, příp. vznášet další požadavky.

Rádi tuto online aplikaci vašemu výboru SVJ představíme a předvedeme – stačí kontaktovat naše oddělení evidence.

Přihlášení na domy-online
 

Uživatelské jméno: Heslo: